Mae ein cynllun cymhorthdal teithio’n helpu grwpiau addysg sy’n ymweld â Senedd y DU o’r tu allan i Lundain a’r De-ddwyrain gyda’u costau teithio. Os yw eich grŵp yn gymwys gallwch dderbyn ad-daliad o rhwng 50 a 75 y cant o’ch costau teithio ( yn amodol ar gap hawliad uchafswm).

I fod yn gymwys, mae’n rhaid i’ch grŵp fod:

Os nad ydych yn siŵr ym mha etholaeth y mae eich ysgol neu grŵp, defnyddiwch ein gwasanaeth Dod o Hyd i’ch AS.

Darllen y telerau a’r amodau llawn.