Yn unol â chyngor ac arweiniad diweddaraf y Llywodraeth gan Iechyd y Cyhoedd Lloegr, mae ymwelwyr nawr wedi eu hatal rhag ymweld â Senedd y DU. Mae’r Ganolfan Addysg nawr ar gau ac ni chaniateir teithiau ysgol. Rydym hefyd wedi gohirio ein gweithgaredd allgymorth rhanbarthol a chenedlaethol i ysgolion a grwpiau cymunedol.

Mae’r penderfyniad, yn unol â chyngor diweddaraf y Llywodraeth, wedi’i wneud gan Lefarydd y ddau dŷ, mewn ymgynghoriad ag Iechyd y Cyhoedd Lloegr, i gadw Senedd y DU i weithredu.

Sesiynau poblogaidd ar-lein

Dod â Senedd y DU i mewn i'ch cymuned

Pwy bynnag ydych chi, rydym yn gallu helpu'ch grŵp i ymgysylltu â'u democratiaeth.

• Dysgwch sut i gael gwrandawiad i'ch llais ac i gryfhau cysylltiadau â'ch cymuned
• Anogwch ddinasyddiaeth weithredol mewn ysgolion a cholegau gyda gwasanaethau a gweithdai
• Cysylltwch â ni am sesiynau dysgu byw ar gael ar-lein