Yn unol â chyngor ac arweiniad diweddaraf y Llywodraeth gan Iechyd y Cyhoedd Lloegr, mae ymwelwyr nawr wedi eu hatal rhag ymweld â Senedd y DU. Mae’r Ganolfan Addysg nawr ar gau ac ni chaniateir teithiau ysgol. Rydym hefyd wedi gohirio ein gweithgaredd allgymorth rhanbarthol a chenedlaethol i ysgolion a grwpiau cymunedol.

Mae’r penderfyniad, yn unol â chyngor diweddaraf y Llywodraeth, wedi’i wneud gan Lefarydd y ddau dŷ, mewn ymgynghoriad ag Iechyd y Cyhoedd Lloegr, i gadw Senedd y DU i weithredu.

Ffotograff o athro yn dangos llyfrau o addysg Senedd y DU i fyfyrwyr ifanc

Adnoddau addysgu am ddim

Lawrlwytho adnoddau dysgu o’r radd flaenaf i ennyn diddordeb pobl ifanc.

Archwilio adnoddau
Ffotograff o blant ifanc yn gwisgo crysau-t wythnos Senedd y DU ac yn gwenu ar y camera.

Ymunwch ag Wythnos Senedd y DU Tachwedd 1-7!

Cofrestrwch a chael pecyn am ddim, yn llawn gweithgareddau ysgogol i ddod â democratiaeth yn fyw a grymuso'ch disgyblion i ddefnyddio’u lleisiau!

Dod o hyd i adnoddau addysgu a dysgu a chyfleoedd DPP

  • A community group learning about UK Parliament

    Grwpiau cymuned a ieuenctid

    Gweld
  • Hyfforddiant i athrawon

    Gweld
Darlun o dabled, yn dangos tic mewn blwch

Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr addysg misol Senedd y DU i gael y newyddion diweddaraf am ein holl gyfleoedd dysgu.

Gwasanaethau addysg am ddim i athrawon ac ysgolion