Yn unol â chyngor ac arweiniad diweddaraf y Llywodraeth gan Iechyd y Cyhoedd Lloegr, mae ymwelwyr nawr wedi eu hatal rhag ymweld â Senedd y DU. Mae’r Ganolfan Addysg nawr ar gau ac ni chaniateir teithiau ysgol. Rydym hefyd wedi gohirio ein gweithgaredd allgymorth rhanbarthol a chenedlaethol i ysgolion a grwpiau cymunedol.

Mae’r penderfyniad, yn unol â chyngor diweddaraf y Llywodraeth, wedi’i wneud gan Lefarydd y ddau dŷ, mewn ymgynghoriad ag Iechyd y Cyhoedd Lloegr, i gadw Senedd y DU i weithredu.

Pwy sy’n addysgu’r athrawon? O ran ymgysylltu myfyrwyr â’u cymunedau, rydyn ni’n gwneud hynny!

Mae sesiynau hyfforddi o galon democratiaeth yn galluogi gweithwyr proffesiynol addysg i feithrin dealltwriaeth myfyrwyr o waith Senedd y DU yn well.

Ar hyn o bryd darperir ein cyfleoedd hyfforddiant i athrawon yn y Saesneg. Os bydd diddordeb gennych mewn derbyn sesiwn yn y Gymraeg, cysylltwch â ni ar: engage@parliament.uk.

Hyfforddiant i athrawon a chyfleoedd DPP am ddim

Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr addysg misol Senedd y DU i gael y newyddion diweddaraf am ein holl gyfleoedd dysgu.