Yn unol â chyngor ac arweiniad diweddaraf y Llywodraeth gan Iechyd y Cyhoedd Lloegr, mae ymwelwyr nawr wedi eu hatal rhag ymweld â Senedd y DU. Mae’r Ganolfan Addysg nawr ar gau ac ni chaniateir teithiau ysgol. Rydym hefyd wedi gohirio ein gweithgaredd allgymorth rhanbarthol a chenedlaethol i ysgolion a grwpiau cymunedol.

Mae’r penderfyniad, yn unol â chyngor diweddaraf y Llywodraeth, wedi’i wneud gan Lefarydd y ddau dŷ, mewn ymgynghoriad ag Iechyd y Cyhoedd Lloegr, i gadw Senedd y DU i weithredu.

Angen cymorth i gynllunio eich ymweliad?

I gael mwy o wybodaeth am gynllunio eich taith i Senedd y DU, gan gynnwys gwybodaeth am ein cymhorthdal teithio ar gyfer teithiau addysgol a chwestiynau cyffredin eraill.

Dod o hyd i ni

Lleolir Canolfan Addysg Senedd y DU ar ben gogleddol Gerddi Tŵr Fictoria, taith fer o orsaf tiwb San Steffan.

Eisiau gwybod mwy am y gwasanaethau rydym yn eu cynnig?

Os oes angen help arnoch i archebu ymweliad i’r Senedd neu i drefnu ymweliad gan un o’n swyddogion allgymorth, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Ffoniwch ni ar 020 7219 4496 neu e-b

Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr addysg misol Senedd y DU i gael y newyddion diweddaraf am ein holl gyfleoedd dysgu.