Ffotograff o arwydd London Underground yn y nos, gyda Thŵr Elizabeth yn y cefndir.

Angen cymorth i gynllunio eich ymweliad?

I gael mwy o wybodaeth am gynllunio eich taith i Senedd y DU, gan gynnwys gwybodaeth am ein cymhorthdal teithio ar gyfer teithiau addysgol a chwestiynau cyffredin eraill.

Map o San Steffan.

Dod o hyd i ni

Lleolir Canolfan Addysg Senedd y DU ar ben gogleddol Gerddi Tŵr Fictoria, taith fer o orsaf tiwb San Steffan.

Ffotograff o flwch ffôn coch yn y blaendir gyda Thŵr Elizabeth yn y cefndir.

Eisiau gwybod mwy am y gwasanaethau rydym yn eu cynnig?

Os oes angen help arnoch i archebu ymweliad i’r Senedd neu i drefnu ymweliad gan un o’n swyddogion allgymorth, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Ffoniwch ni ar 020 7219 4496 neu e-b

Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr addysg misol Senedd y DU i gael y newyddion diweddaraf am ein holl gyfleoedd dysgu.