Yr hyn i’w ddisgwyl

Mae modiwlau ar-lein wedi’u cynllunio i athrawon ddatblygu eu gwybodaeth pwnc o Senedd y DU a phynciau cysylltiedig.

Mae pob modiwl yn cynnwys erthyglau, gweithgareddau a fideo i wella eich dealltwriaeth o’r pwnc, yn ogystal â syniadau ar gyfer gwneud gwybodaeth am Senedd y DU a democratiaeth yn rhan annatod o’ch arfer addysgu.

Mae ein modiwl cyntaf, ‘Deall Senedd a Llywodraeth y DU’ ar gael nawr.

Cofrestru

Ceir dryswch weithiau ynghylch y gwahaniaeth rhwng Senedd y DU a’r llywodraeth. Erbyn diwedd y cwrs hwn byddwch yn gallu:

  • esbonio rhai o rolau Llywodraeth y DU
  • esbonio pwy sy’n ffurfio Senedd y DU a’i swyddogaethau
  • amlinellu rhai o’r dulliau y mae Senedd y DU yn eu defnyddio i graffu ar y llywodraeth
Sofrestrwch ar gyfer Modiwl e-ddysgu: Deall Senedd a Llywodraeth y DU