Mae’r gweithdy hwn wedi’i gynllunio ar gyfer isafswm o 10 o bobl, yn enwedig y rheiny a allai fod wedi cael rhywfaint o ymgysylltu sylfaenol â’r Senedd o’r blaen. Mae mynychwyr yn datblygu dealltwriaeth ddofn o sut i godi’r materion sydd mwyaf o bwys iddynt:

  • Sut maen nhw’n gallu gweithredu?
  • Pa dduliau gweithredu sy’n helpu i ddylanwadu ar ddadleuon, penderfyniadau, a deddfwriaeth?
  • Sut maen nhw’n gallu adeiladu perthnasoedd ag Asau ac Arglwyddi?

Bwciwch weithdy

Archebwch