Gweithdy ar-lein cyflwyniad i Senedd y DU

Agored i ysgolion cynradd neu uwchradd, mae sesiynau byw yn parhau am tua awr ac maen nhw’n cael eu darparu gan staff o Senedd y DU.

Bydd y sesiwn yn cwmpasu:

  • Cyflwyniad i sut mae Senedd y DU’n gweithio
  • Beth mae Asau’n ei wneud
  • Gwaith aelodau Tŷ’r Arglwyddi
  • Sut mae deddfau’n cael eu gwneud

Mae’r sesiwn wedi cael ei chynllunio i gael ei ddarlledu’n fyw a bydd myfyrwyr yn cael cyfle i drafod y cynnyws.

Cofrestrwch eich diddordeb

Archebwch weithdy ar-lein

Os bydd diddordeb gennych mewn derbyn sesiwn yn y Gymraeg, cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni