Mae’r sesiynau hygyrch iawn hyn fel arfer yn para 45 munud, wedi’u haddasu i ateb anghenion eich grŵp. Maen nhw wedi’u cynllunio ar gyfer isafswm o 10 o bobl, gan gynnwys gofalwyr.

Mae gweithgareddau a chwisiau yn hyrwyddo ymgysylltu ac yn annog oedolion ag anableddau dysgu i ddatblygu sgiliau dinasyddiaeth gweithredol am oes.

Edrychwch ar ein fideos:

 

Bwciwch weithdy

Archebwch