Persbectif newydd o ddemocratiaeth ar waith

Mae ymgyrchu ac actifyddiaeth yn angerddau gydol oes. Cyneuwch y tân hwnnw yn eich myfyrwyr gyda’r gweithdy rhyngweithiol hwn ynglŷn â newid yn y gwreiddiau.

Yn para tua 45 munud, mae’r gweithdy ymgyrchu dros newid yn gallu cael ei addasu ar gyfer dosbarth o unrhyw faint ac unrhyw grŵp oedran sydd ei angen arnoch chi. Rydym hefyd yn gallu addasu’ch sesiwn i ateb unrhyw ofynion hygyrchedd. Rhowch wybod i ni pan fyddwch chi’n archebu.

 

Beth fydd eich myfyrwyr yn dysgu?

Oed 7-11

  • Sut mae pobl ifanc yn gallu cael llais?
  • Sut mae myfyrwyr y DU yn gallu ymgyrchu?
  • Beth yw cryfderau a gwendidau strategaethau gwahanol?
  • Pa faterion cyfredol fyddai’ch dosbarth chi yn ymgyrchu arnyn nhw?

Oed 11-18

  • Sut mae ymgyrchu wedi newid hanes?
  • Pa fater fyddai’ch dosbarth yn dewis ymgyrchu arno?