P’un ai a yw’ch myfyrwyr yn astudio am gymhwyster, neu os hoffech roi mwy o wybodaeth iddynt, bydd y llyfr rhad ac am ddim hwn yn rhoi mewnwelediad defnyddiol i sut mae popeth yn gweithio.

Deilliannau dysgu

Bydd myfyrwyr yn dysgu am:

  • Ddemocratiaeth a sut beth ydyw yn y DU
  • Systemau etholiadol
  • Cyfansoddiad y DU
  • Gwaith Senedd y DU
  • Ymgyrchu a ffyrdd i gymryd rhan

Mae copïau digidol ar gael i’w lawrlwytho isod.

Dolenni’r Cwricwlwm

Cymru

  • Gwleidyddiaeth CA5 – Democratiaeth a Chyfranogiad
  • Gwleidyddiaeth CA5 – Etholiadau a Phleidleisio
  • Gwleidyddiaeth CA5 – Y Cyfansoddiad

Downloads

Yn cynnwys 1 adnodd