Mae’r adnodd ysgol gynradd hwn yn cynnwys straeon am Brydeinwyr du dylanwadol sydd wedi effeithio ar gyfreithiau a hawliau cyfartal y DU. Wedi’i lansio i nodi Mis Hanes Pobl Ddu 2020, gellir defnyddio’r adnodd hwn trwy gydol y flwyddyn academaidd i ymgorffori straeon am Brydeinwyr du pwysig ar draws y cwricwlwm cynradd.

Dysgu am…


Olaudah Equiano
Ar ôl prynu ei ffordd allan o gaethwasiaeth, ysgrifennodd Olaudah lythyrau pwysig at seneddwyr gan ddylanwadu ar y deddfau newydd a ddaeth â chaethwasiaeth i ben o’r diwedd.

Mary Prince
Helpodd ei stori bwerus am gaethwasiaeth i newid barn y Senedd a phobl Prydain.

Claudia Jones
Dechreuodd y gweithredydd hawliau sifil Claudia Jones, ei phapur newydd ei hun i rannu straeon am bobl ddu Prydain. Hi hefyd yw sylfaenydd carnifal Notting Hill sy’n dathlu diwylliant y Caribî.

Yr Arglwydd Learie Constantine
Cricedwr enwog, hyrwyddwr hawliau cyfartal ac aelod du cyntaf Tŷ’r Arglwyddi.

Bernie Grant AS
Un o’r ASau du Affricanaidd cyntaf erioed i gael ei bleidleisio i mewn i Dŷ’r Cyffredin ym 1987 ac ymgyrchydd gydol oes dros hawliau cyfartal.

Eniola Aluko
Chwaraewraig pêl-droed o Brydain a enillodd anrhydeddau a chyfreithiwr hyfforddedig a amlygodd hiliaeth a bwlio mewn pêl-droed yn ddewr mewn pwyllgor dethol.

Gall myfyrwyr ddefnyddio’r templedi “Adroddwch eich stori eich hun” i greu eu portreadau a’u straeon eu hunain am y bobl ysbrydoledig dan sylw, neu am eu harwr du lleol neu deuluol eu hunain. Darluniwyd gan Onyinye Iwu.

Lawrlwythiadau

Yn cynnwys 1 adnodd