Dysgwch am yr hyn sy’n digwydd cyn, yn ystod ac ar ôl etholiad cyffredinol gan ddefnyddio’r cyflwyniad byr hwn, sy’n ddelfrydol i’w ddefnyddio mewn gwasanaeth ysgol neu flwyddyn.

Amser sydd ei angen: 15 munud

Dolenni’r Cwricwlwm

Cymru

  • ABCh – Dinasyddiaeth weithredol

Lawrlwythiadau

Yn cynnwys 1 adnodd