Mae’r llyfr addysgol hwn llawn darluniau’n adnodd addysgu gwych i ddisgyblion, 5-7 oed, yn dysgu am y Senedd a deddfu. Bydd y disgyblion yn dysgu am Dŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi, ac am yr hyn sy’n digwydd pan fydd Dosbarth Derwen yn cwrdd â rhai o’r bobl sy’n gweithio yno.

Mae copïau digidol ar gael i’w lawrlwytho isod.

Dolenni’r Cwricwlwm

Cymru

  • Hanes – Datblygu ymwybyddiaeth o’r gorffennol
  • Hanes – Digwyddiadau, pobl a lleoedd arwyddocaol
  • ABCh – Dinasyddiaeth weithredol
  • ABCh – Datblygiad moesol ac ysbrydol
  • ABGI – Byw yn y byd ehangach

Lawrlwythiadau

Yn cynnwys 1 adnodd