Bydd y fideos a’r pecyn adnoddau canlynol yn helpu myfyrwyr i ddatblygu eu meddwl am hawliau LGBT, cydraddoldeb a deddfwriaeth.

Mae stori Peter a Geoff yn edrych ar fywyd cyn Deddf Troseddau Rhywiol 1967 a sut mae’r Ddeddf hon wedi helpu i newid bywydau llawer o bobl LGBT+ er gwell. Yn eu stori, mae Nadine a Tia’n rhannu eu profiad ynghylch diddymu Adran 28 o ganlyniad i Ddeddf Llywodraeth Leol 2003, a’r rhan oedd gan hyn yn ffurfio eu hunaniaeth fel merched cwiar lliw.

Mae’r pecyn adnoddau’n cynnwys:

  • Gwybodaeth gefndirol am y fideos
  • Cwestiynau i’w hystyried a’u trafod
  • Rhestr termau’r ddeddfwriaeth

Stori Peter a Geoff

Stori Nadine a Tia

Dolenni’r Cwricwlwm

Cymru

  • Dinasyddiaeth CA3/4 – Byw gyda’n gilydd yn y DU/ Pwêr a Dylanwad/ Gweithredu camau dinasyddiaeth

Lawrlwythiadau

Yn cynnwys 1 adnodd