Bydd y fideos canlynol yn cynorthwyo sut bydd myfyrwyr yn meddwl ynghylch hiliaeth, cydraddoldeb, gwahaniaethu a deddfwriaeth.

Yn y fideo cyntaf, mae Shango Baku yn cofio cyrraedd o Drinidad i Brydain ym 1962 a’r gwahaniaethu a wynebodd wrth geisio dod o hyd i lety a’r newidiadau cadarnhaol yn y gyfraith a’i rhwystrodd rhag digwydd yn y dyfodol.

Yn yr ail fideo, mae Janett yn esbonio sut roedd bod o gefndir ethnig wedi bod o fudd positif iddi yn ei swydd yn addysgu sefydliadau mawr am amrywiaeth a chydraddoldeb yn y gweithle.

Mae’r pecyn adnoddau’n cynnwys:

  • Gwybodaeth gefndirol am y fideos
  • Cwestiynau i’w hystyried a’u trafod
  • Rhestr termau’r ddeddfwriaeth

Stori Shango

Stori Janett

Dolenni’r Cwricwlwm

Cymru

  • Dinasyddiaeth CA3/4 – Byw gyda’n gilydd yn y DU/ Pwêr a Dylanwad/ Gweithredu camau dinasyddiaeth

Lawrlwythiadau

Yn cynnwys 1 adnodd