Bydd myfyrwyr, 11-14 oed, yn dysgu am ASau ac aelodau Tŷ’r Arglwyddi, yr hyn maent yn ei wneud, a pham bod eu gwaith yn bwysig. Gallant ddysgu sut y gallant leisio’u barn yn y Senedd a gwneud gwahaniaeth i’r materion sydd o bwys iddynt.

Mae copïau digidol ar gael i’w lawrlwytho isod.

Dolenni’r Cwricwlwm

Cymru

  • Astudiaethau Dinasyddiaeth CA4 – Democratiaeth a’r Llywodraeth (gan gynnwys llywodraeth ddatganoledig a’r cyfansoddiad)
  • Astudiaethau Dinasyddiaeth CA4 – Democratiaeth ar waith yn y DU

Lawrlwythiadau

Yn cynnwys 1 adnodd