Bydd disgyblion, 7-11 oed, yn dysgu am y gwahanol bobl sy’n gweithio yn Nhŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi, ac yn dysgu am yr hyn sy’n digwydd yn ystod etholiad. Yn llawn ffeithiau diddorol, gemau a gweithgareddau dysgu hwyliog, bydd y llyfr hwn yn eu herio i feddwl am y gwahaniaeth rhwng rheolau a deddfau, a sut y gallant gymryd rhan yn eu Senedd y DU.

Mae copïau digidol ar gael i’w lawrlwytho isod.

Dolenni’r Cwricwlwm

Cymru

ABCh – Dinasyddiaeth weithredol

Lawrlwythiadau

Yn cynnwys 1 adnodd