Dysgwch am Dŷ’r Cyffredin yn yr animeiddiad hwn ar gyfer plant 11-16 oed. Archwiliwch rôl, gwaith ac aelodaeth Tŷ’r Cyffredin a sut mae’n sicrhau bod y llywodraeth yn atebol.

Beth yw Tŷ’r Cyffredin?

Dolenni’r Cwricwlwm

Cymru

  • Dinasyddiaeth CA3 a CA4 – Democratiaeth, llywodraeth a hawliau a chyfrifoldebau dinasyddion
  • TGAU (OCR) Astudiaethau Dinasyddiaeth – Democratiaeth a Llywodraeth
  • Safon Uwch (AQA) Astudiaethau Dinasyddiaeth – Pŵer a Chyfiawnder
  • Safon Uwch (Pearson Edexcel) Gwleidyddiaeth – Llywodraeth y DU a syniadau gwleidyddol nad ydynt yn rhai craidd

Dadlwythwch

Yn cynnwys 1 adnodd