Mae enwebiadau ar gyfer Gwobrau Eich Senedd y DU 2022 nawr wedi cau.

Bydd enwebiadau ar gyfer Gwobrau Eich Senedd y DU 2023 yn agor yn hwyrach eleni